Air flow

Det billigaste sättet är att använda sig av det så kallade air flow. Då putsas missfärgningar bort av en tunn stråle komprimerad luft. Resultatet med denna metod är inte så bra, då det bara är vissa av missfärgningarna och fläckarna som putsas bort.

Kostnad för air flow ligger på ca 600 kr.

Tandblekning med karbamidperoxid

Detta är exakt samma metod som du använder dig av då du utför tandblekning på egen hand. Du applicerar blekningsgel i tandskenor som du sedan sätter på tänderna.

Enda skillnaden här är att det är tandläkaren som formar dina skenor i stället för att du gör det själv.

Kostnad för detta ligger på ca 3 000-6 000 kr.

Laserblekning

När du bleker tänderna med laser används även här karbamidperoxid. Skillnaden här är att laserenergin gör så att hela blekningsprocessen är klar på ungefär en timme. Resultatet blir detsamma som ovanstående blekningsmetod, det vill säga även samma som när du utför blekningen på egen hand.

Kostnad för laserblekning ligger på ca 5 000-10 000 kr.

Porslinsfasad

Den metod som både ger bäst resultat och är dyrast är att lägga en porslinsfasad på tänderna. Här slipas ytan på tänderna ner och ersätts av porslin. Resultatet har lång hållbarhet.

Kostnad för porslinsfasad ligger på ca 5 000 kr/tand.

Scroll to top